Truongduy [58706] Đã mua 3 khóa học
08/01/2019 10:54:44 PM

Toán xác suất thống kê 11

Cho tập A có 8 phần tử . có bao nhiêu tập con khác rỗng không giao nhau của A?

Toán Học 0 câu trả lời 972 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.