Unset [147612]
06/12/2021 4:26:22 PM

toán xác suất lớp 11

Đội tuyển học sinh gi i tỉnh môn Toán của trường X có 10 học sinh. Số thẻ dự thi của 10 em học sinh này được đánh số từ đến 10. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ 10 em của đội tuyển. Tính xác suất để không có 2 học sinh nào trong em được chọn có hiệu các số thẻ dự thi bằng 5

Toán Học 0 câu trả lời 63 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.