Truongduy [58706] Đã mua 3 khóa học
29/03/2019 9:57:04 PM

Toán về tỉ số thể tích

cho khối lăng trụ ABCA'B'C' . gọi E là trọng tâm tam giác A'B'C' và F là trung điểm BC. Tính tỉ số thể tích giữa khối tứ diện B'EAF và khối lăng trụ

Toán Học 0 câu trả lời 738 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.