Truongduy [58706] Đã mua 3 khóa học
08/01/2019 10:51:27 PM

Toán tổ hợp - chỉnh hợp 11

cho môt tập A có i phần tử . có bao nhiêu taaph con khác rỗng không giao nhau của tập A?

Toán Học 0 câu trả lời 873 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.