Bùi thảo [25573] Đã mua 3 khóa học
16/03/2019 6:33:48 PM

toán tổ hợp

có bao nhiểu tam giác tù có độ dài các cạnh là các số nguyên có chu vi bằng 60 askmath

Toán Học 0 câu trả lời 673 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.