ThuÐanPh?m [174666]
02/11/2023 8:37:12 PM

toán lớp 11 bài tập

Cho cấp số cộng ( )
un có 15 số hạng, biết công sai d = 6 và số hạng cuối bằng 74.
a) Tìm số hạng đầu.
b) Tính tổng các số hạng của cấp số cộng
Toán Học 1 câu trả lời 104 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 00:02 03-11-2023

\[{u_1} = {u_{15}} - \left( {15 - 1} \right)d = 74 - \left( {15 - 1} \right) \times 6 =  - 10\]

\[{S_{15}} = \dfrac{{15}}{2}\left( {{u_1} + {u_{15}}} \right) = \dfrac{{15}}{2}\left( { - 10 + 74} \right) = 480\]

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.