Unset [76412]
13/12/2019 12:51:02 PM

toán hình..phần khối trụ

cho hình trụ coé chiều cao bằng 12cm ,..Cắt hình trụ bởi mặt phẳng songsong với trục và cách trục 4cm ta được thiế diện có chu vi bằng 36cm .Thể tích của khối trụ bằng 

Toán Học 0 câu trả lời 474 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.