Unset [84316]
04/03/2020 9:55:18 PM

TOÁN HÌNH LỚP 7 THC

Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc ABC cắt

AC tại D. Từ D kẻ DH vuông góc với BC tại H và DH cắt AB tại K.

a) Chứng minh: AD = DH;

b) So sánh độ dài hai cạnh AD và DC;

c) Chứng minh tam giác KBC là tam giác cân.

Toán học 0 câu trả lời 475 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.