xuatkich2423 [56851] Đã mua 1 khóa học
07/05/2021 11:33:57 PM

toán hình 11 thiết diện vuông góc với 1 đoạn thẳng cho trước

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, có SA = a  và vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi (α) là mặt phẳng qua A và vuông góc với SC) Xác định thiết diện của hình chóp đã cho với mặt phẳng (α)

Toán Học 0 câu trả lời 280 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.