Nhan102939 [32095] Đã mua 2 khóa học
22/11/2019 7:02:54 PM

toán đại số tuyến tính

cho hỏi ma trận khả hoán là ma trận gì ạ

Đại số tuyến tính 0 câu trả lời 479 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.