Mai Ph?ng [111226]
16/09/2020 8:10:11 PM

Toán đại bài 2

Ai chỉ em cách trình bày vs ạ

Toán Học 1 câu trả lời 479 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 22:01 16-09-2020

1b Giả sử n là số lẻ, tức là $n=2k+1, k$ là số nguyên.

Suy ra $n^2=(2k+1)^2=4k^2+4k+1$ Do $4k^2, 4k$ chẵn và 1 lẻ nên tổng nó là số lẻ (mâu thuẫn với $n^2$ là số chẵn).

1a $2021n+2020$ lẻ nên $2021n$ là số lẻ suy ra $n$ là số lẻ. (vì nếu n là số chẵn thì 2021n là số chẵn)

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.