phungngo [138380]
08/08/2021 7:14:37 PM

toán cao cấp đại học

cho em hỏi lợi ích của toán cao cấp trong phân tích kinh tế kinh doanh là gì vậy ạ?

Giải tích 0 câu trả lời 500 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.