Duong Mạnh Toàn [79843] Đã mua 2 khóa học
15/02/2020 4:25:31 PM

toán 12 số phức

Mọi người giúp mình câu 11 này với ạ

Toán Học 0 câu trả lời 383 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.