Lalala [48678] Đã mua 4 khóa học
27/03/2019 10:11:23 PM

toán 11 phần phương trình tiếp tuyến ạ

VD1. Cho (C) y=x^3 +3x^2 +3x+5
          Tìm k để trên (C) có ít nhất một điểm sao cho tiếp tuyến tại điểm này vuông góc với đường thẳng y=kx+m
 
VD2: Cho (C) y=x^3 +mx^2 +1. Tìm m để (Cm) cắt đường thẳng y= -x+1 tại ba điểm phân biệt A(0;1); B;C sao cho các tiếp tuyến với (C) tại B và C vuông góc với nhau.
 
Toán Học 0 câu trả lời 632 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.