Duong tran thien [17652]
02/12/2018 5:03:14 PM

toan 11 hinh hoc khong gian

cho chóp S.ABCD có AB cắt CD tại E, M là điểm trên cạnh SC. (ABM) cắt SD,SE lần lượt tại N,F

 1) cách dựng F , N 

2)AM cắt BN tại K chứng minh khi M di động trên SC thì FK luôn qua một điểm cố định

Toán Học 1 câu trả lời 716 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Duong tran thien [17652] 13:01 03-12-2018

Giúp em vớii ạ

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.