Nam [169815]
15/12/2023 1:03:36 PM

Toán 10 _ Véc tơ

Cho tam giác ABC có điểm I nằm bên trong tam giác. Các tia AI, BI, CI lần lượt cắt các cạnh BC, AC, AB tại M, N, P. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt MN, MP tại H và K. Chứng minh rằng véc tơ IH = véc tơ KI

Toán Học 1 câu trả lời 305 lượt xem

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.