28.KimNgân [176092]
22/12/2023 12:09:58 PM

Toán 10: tìm tập xác định của hàm số

Cho hàm số f(x)=15/2x^2+x-3. Tìm tập xác định của hàm số và tính f(2)

Toán Học 0 câu trả lời 288 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.