binh1282020 [117346] Đã mua 1 khóa học
12/01/2021 8:11:48 PM

tổ hợp,xác suất

nhân 1 chuyến công tác 10 ngày , ông A  dự định sẽ bớt 7 buổi tối    đi thăm 12 người bạn của mình , mỗi tối ông thăm đúng 1 người bạn và chỉ thăm mỗi người không quá 1 lần . ông có thể lập bao kế hoạch thăm bạn

Toán Học 0 câu trả lời 445 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.