Khánh Linh [124973]
16/06/2021 9:23:43 AM

Tổ hợp-Chỉnh Hợp plsss

cho 1 đa giác lồi (H) có n(n>=4 cạnh). Số tam giác tạo thành từ đỉnh của (H) và không có cạnh nào là cạnh của (H)?

Toán Học 0 câu trả lời 346 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.