Võ Thị Thanh Nhàn [41492]
14/11/2018 4:28:47 PM

Tổ hợp xác xuất

4. Cho tập A= {1,2,3,5, x} (trong đó x là một chữ số từ 6 đến 9). Biết tổng tất cả các số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được thành lập từ tập A bằng 25308, tìm x

Toán Học 1 câu trả lời 1171 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Lý Thanh Tiến [45189] Mod Đã mua 2 khóa học 21:10 14-11-2018

Tổng của các số có ba chữ số lập thành từ tập  là $A_{4}^{2}\left( 1+2+3+5+x \right)\left( {{10}^{2}}+10+1 \right)=25308\Leftrightarrow x=8.$

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.