Võ Dương Tuấn Kiệt [70705]
07/12/2018 12:13:25 AM

Tổ hợp xác xuất

Có bao nhiêu cách để chia 10 cuốn vở giống nhau cho 3 em học sinh sao cho mỗi em có ít nhất 1 cuốn vở ? 

Toán Học 1 câu trả lời 5007 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 00:39 07-12-2018

Em suy nghĩ như sau: Xếp 10 cuốn vở đó thành 1 hàng ngang thì có 9 chỗ trống giữa mỗi cuốn vở, chia 10 cuốn vở đó ra làm 3 phần sao cho mỗi phần có ít nhất 1 cuốn nó giống như đặt 2 vách ngăn ở giữa 9 chỗ trống đó. 
số các xếp 2 vách ngăn vào 9 chỗ là $C_{9}^{2}=36.$

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.