bùi thị ánh hương [68442] Đã mua 1 khóa học
14/02/2019 9:04:12 PM

Tổ hợp xác suất khó.Thầy và mn giúp e ạ

Chọn ngẫn nhiên 1 số tự nhiên có 2018 chữ số.Tính xác suất để chọn đc 1 số là số tự nhiên chia hết cho 9 mà mỗi số trong đó có ít nhất 2 chữ số 9.

 

Toán Học 0 câu trả lời 947 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.