Vũ Lê Huyền [67343]
15/03/2019 8:32:57 PM

tổ hợp xác suất hay và khó :^ help

cho 6 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 6,5 quả cầu vàng được đánh số từ 1 đến 5,4 quả cầu xanh được đánh số từ 1-4 .Tính xác suất lấy được 4 quả cầu đủ ba màu và các quả cầu khác số

 

Toán Học 0 câu trả lời 660 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.