Đỗ Duy Hưng [51815] Đã mua 3 khóa học
11/04/2019 11:51:18 AM

Tổ hợp xác suất ạ

Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số trong đó chữ số liền trước không nhỏ hơn chữ số liền sau

Toán Học 0 câu trả lời 608 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.