Vũ Lê Huyền [67343]
02/11/2018 11:36:38 PM

tổ hợp xác suất

phân phối 60 thùng hàng đến 6 cửa hàng sao cho mỗi cửa hàng nhận đc ít nhất một thùng hàng.Tính xác suất để mỗi cửa hàng nhận được ít nhất 6 thùng hàng

P/S:ai có cách giải tổng quát cho dạng này mách em với :>

Toán Học 2 câu trả lời 1699 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Yên Chi [44616] 15:29 18-11-2018

https://www.vted.vn/tin-tuc/bai-toan-chia-keo-euler-va-ung-dung-4529.html

phương pháp này người ta gọi là PP Bài toán chia kẹo euler

0
Lời giải
Đã ghim
Yên Chi [44616] 15:28 18-11-2018

Khi  mỗi cửa hàng nhận được ít nhất một thùng hàng thì:

Số cách phân phối cũng là số nghiệm của pt:

x1+x2+....+x6=60x1+x2+....+x6=60    vớixi1xi≥1

y1+y2+...+y6=54⇔y1+y2+...+y6=54 vời yi0yi≥0

Số nghiệm là (đây cũng là số phần tử KG mẫu):

C6154+61=C559C54+6−16−1=C595

Khi mỗi cửa hàng nhận được ít nhất 6 thùng hàng thì:

Số cách phân phối cũng là số nghiệm của pt:

x1+x2+....+x6=60x1+x2+....+x6=60    vớixi6xi≥6

y1+y2+...+y6=24⇔y1+y2+...+y6=24 vời yi0yi≥0

Số nghiệm của pt này là :

C6124+61=C529C24+6−16−1=C295

Đáp án là:

C529C559=585246620,0237

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.