Phạm Thị Ngọc Sang [44272] Đã mua 4 khóa học
10/12/2018 11:43:49 PM

Tổ hợp xác suất

Giúp em câu này với ạ

2Cn1 + 3Cn2 + 4Cn3 +…..+ (n+1)Cnn

Toán Học 0 câu trả lời 762 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.