NGUYỄN RIN CÔ [134047] Đã mua 4 khóa học
17/07/2021 8:48:00 PM

Tổ hợp và Chỉnh hợp

Mỗi người sử dụng mạng máy tính đều có mật khẩu. Giả sử mỗi mật khẩu gồm 6 kí tự, mỗi kí tự hoặc là một chữ số (trong 10 chữ số từ 0 đến 9) hoặc là một chữ cái (trong bảng 26 chữ cái tiếng anh) và mật khẩu phải có ít nhất là một chữ số. Hỏi có thể lập được bao nhiêu mật khẩu ?

Toán Học 0 câu trả lời 651 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.