bqminh278 [64608]
13/09/2019 10:17:16 AM

tổ hợp chỉnh hợp lớp 11 ạ

có 4 toa tàu đánh số 1,2,3,4 và 6 hành khách lên ngẫu nhiên. Tính xác suất toa nào cũng có ít nhất 1 hành khách

Toán Học 0 câu trả lời 421 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.