................ [59085]
03/04/2019 9:43:04 PM

Tính tổng của a+b

Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(3;0;0); B(1;2;1) và C(2;-1;2).

Biết mặt phẳng qua B, C và tâm mặt cầu nội tiếp tứ diện OABC có một vectơ pháp tuyến là (10;a;b).

Tổng a+b=?

Toán Học 1 câu trả lời 354 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 08:21 05-04-2019

Em học bài giảng pt mặt phẳng nâng cao nhé.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.