Bishop [66715]
10/12/2018 9:52:05 PM

tính tích phân theo cách chia cột

phương pháp này có được sử dụng để thi tự luận k ạ, hay chỉ là thủ thuật

Toán Học 2 câu trả lời 528 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 17:52 11-12-2018

Thi tự luận em nên làm từng phần đặt $u, dv$ nhé

0
Lời giải
Đã ghim
Harry [23582] Đã mua 4 khóa học 15:56 11-12-2018

phương pháp này là sao b

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.