Nguyễn Thị Ánh Nguyệt [80661]
23/01/2020 12:04:05 AM

Tính tích phân này giúp mình với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 410 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 04:23 23-01-2020

$\displaystyle\int_0^{\tfrac{\pi }{2}} {\dfrac{{1 - \cos x}}{{1 + \cos x}}dx}  = \int_0^{\tfrac{\pi }{2}} {\dfrac{{{{\sin }^2}\dfrac{x}{2}}}{{{{\cos }^2}\dfrac{x}{2}}}dx}  = \int_0^{\tfrac{\pi }{2}} {\dfrac{{\left( {1 - {{\cos }^2}\frac{x}{2}} \right)}}{{{{\cos }^2}\dfrac{x}{2}}}dx}  = \int_0^{\tfrac{\pi }{2}} {\left( {\dfrac{1}{{{{\cos }^2}\dfrac{x}{2}}} - 1} \right)dx} .$

Tự làm tiếp nha em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.