arthur123 [59091] Đã mua 1 khóa học
29/01/2019 3:56:32 PM

Tính tích phân I

Giúp em câu 63 với ạ!

Toán Học 1 câu trả lời 603 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 17:08 29-01-2019

Ta có \[g(x) = f(x) + 2f\left( {\frac{1}{x}} \right) = 3x(1)\]

\[g\left( {\frac{1}{x}} \right) = f\left( {\frac{1}{x}} \right) + 2f\left( x \right) = \frac{3}{x}(2)\]

Lấy \[(1) - 2(2) \Leftrightarrow  - 3f(x) = 3x - \frac{6}{x} \Rightarrow \frac{{f(x)}}{x} = \frac{2}{{{x^2}}} - 1\]

\[ \Rightarrow I = \int\limits_{\frac{1}{2}}^2 {\left( {\frac{2}{{{x^2}}} - 1} \right)dx}  = \frac{3}{2}.\]

Chọn đáp án A.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.