Harry [23582] Đã mua 4 khóa học
16/01/2019 9:27:27 PM

tính tích phân hàm này e với ạ

cho f(x) là hàm số chẵn liên tục trên đoạn [-1,1]và tích phân của f(x)dx từ -1 đến 1 =4.tính tích phân từ -1 đến 1 của f(x)/(1+e^x) dx

Toán Học 1 câu trả lời 531 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 22:10 16-01-2019

Xem bài giảng trong Pro X hết chưa em

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.