phamthianhtu [68171] Đã mua 2 khóa học
28/01/2019 9:31:53 PM

Tính tích phân.. giúp em với ạ?

Giúp em câu này với ạạ

Toán Học 1 câu trả lời 527 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 26 khóa học 13:12 29-01-2019

tích phân với cận đối xứng của hàm số lẻ bằng 0 em.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.