LD [84991] Đã mua 2 khóa học
23/04/2021 11:52:16 AM

Tính tỉ số diện tích hình phẳng

Toán Học 1 câu trả lời 566 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 15:41 24-04-2021

Các câu hỏi của em đăng lên thuộc các đề xmin gần đây, em nhớ vào tải đề mà luyện có giải chi tiết đi kèm

https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2021-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh773176111.html

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.