................ [59085] Đã mua 2 khóa học
03/04/2019 5:15:52 PM

Tính P= a^2 + b^2 + ab

Toán Học 5 câu trả lời 634 lượt xem

5 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
................ [59085] Đã mua 2 khóa học 21:04 03-04-2019

em cảm ơn ạ!!

1
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 20:50 03-04-2019

 

$$\int\limits_{1}^{2}{\frac{x+1}{{{x}^{2}}+x\ln x}dx}=\int\limits_{1}^{2}{\frac{1+\frac{1}{x}}{x+\ln x}dx}=\int\limits_{1}^{2}{\frac{d\left( x+\ln x \right)}{x+\ln x}}=\ln \left| x+\ln x \right|\left| \begin{align}  & 2 \\  & 1 \\ \end{align} \right.=\ln \left( 2+\ln 2 \right).$$

1
Lời giải
Đã ghim
................ [59085] Đã mua 2 khóa học 20:18 03-04-2019

Giải tự luận như thế nào vậy anh?

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 18:51 03-04-2019

1
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 18:41 03-04-2019

Anh chỉ mẹo máy tính cho =))

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.