anhsonanhduc2021 [138021]
10/08/2021 8:47:36 AM

Tính đơn điệu hàm số

Cho em hỏi là sao có lúc đồ thị hàm số đi lên mới là đồng biến

Có lúc đồ thị hàm số nằm trên trục hoành mới là đồng biến ạ vì trên trục hoành vẫn có đoạn đi xuống mà

 

Toán Học 2 câu trả lời 386 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 12:57 11-08-2021

+ Đồ thị f(x): đồng biến đi lên; nghịch biến đi xuống

+ Đồ thị f'(x): đồng biến nằm trên Ox; nghịch biến nằm dưới Ox.

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 11:50 10-08-2021

Em phải chú ý đề bài cho đồ thị của hàm số $f(x)$ hay của $f'(x)$ nữa em.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.