arthur123 [59091] Đã mua 1 khóa học
29/01/2019 4:22:56 PM

Tính diện tích phần gạch chéo

Toán Học 3 câu trả lời 1482 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
phan th? h?ng [71381] 05:35 10-03-2019

cho em hỏi ạ :ở S2 thầy lấy y=-3 ở đâu vậy ạ, nhờ thầy giải thích giùm em ạ

 

 

0
Lời giải
Đã ghim
phan th? h?ng [71381] 05:35 10-03-2019

cho em hỏi ạ :ở S2 thầy lấy y=-3 ở đâu vậy ạ, nhờ thầy giải thích giùm em ạ

 

 

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 09:59 30-01-2019

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.