Hoang210 [174029]
10/10/2023 9:08:50 PM

Tinh chieu cao cua hinh

cho hinh thang ABCD (AB//CD) co AD vuong goc voi BD .biet AC=8cm,AB=6cm.Tinh chieu cao cua hinh thang

Toán học 0 câu trả lời 128 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.