anhnt2004 [109191]
05/09/2020 3:05:40 PM

tìm tọa độ qua phép tịnh tiến

Cho em hỏi tại sao từ biểu thức 

d:Ax'+Bx'+C-Aa-Bb =0 suy ra được

d':Ax+Bx+C-Aa-Bb=0được ạ

Toán Học 0 câu trả lời 353 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.