nha28012001 [31398] Đã mua 1 khóa học
10/06/2019 12:23:00 PM

tìm số nguyên n nhỏ nhất

cho a(n) là hệ số của X^2 trong khai triển (1+x)(1+2x)^2....(1+nx)^n

tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để a(n)-a(n-1) > 3^27

Toán Học 1 câu trả lời 579 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 23:50 13-06-2019

Em xem lại đề xplus 2018 mấy đề đầu em nhé.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.