Doahongsuonggia [11725]
17/03/2021 3:19:19 PM

tìm số hạng tổng quát của dãy số

Giúp em giải bài này với ạ

Toán Học 17/03/2021 3:21:51 PM 0 câu trả lời 404 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.