Westlife [1979] Đã mua 1 khóa học
18/03/2019 2:37:53 PM

tìm số điểm cực trị của hàm số : mn giải thích hộ em chỗ khoanh đỏ với ạ ! làm sao để biết đó là cực trị dương ạ

Toán Học 1 câu trả lời 704 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 20:01 18-03-2019

Ko phải so với số 0 mà so với giá trị $-m$ em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.