Harry [23582] Đã mua 4 khóa học
11/12/2018 3:55:50 PM

tìm nguyên hàm của hàm số sau

(căn(1+x^2))/x^4 cận từ 0 đến 2

Toán Học 2 câu trả lời 713 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Harry [23582] Đã mua 4 khóa học 21:45 12-12-2018

thế làm sao ạ

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 17:50 11-12-2018

Em tham khảo cách làm sau:
$\displaystyle\int {\frac{{\sqrt {1 + {x^2}} }}{{{x^4}}}dx}  = \displaystyle\int {\frac{{\sqrt {\frac{1}{{{x^2}}} + 1} }}{{{x^3}}}dx = \frac{{ - 1}}{2}\displaystyle\int {\sqrt {\frac{1}{{{x^2}}} + 1} d\left( {\frac{1}{{{x^2}}} + 1} \right)}  =  - \frac{1}{3}} \sqrt {{{\left( {\frac{1}{{{x^2}}} + 1} \right)}^3}}  + C.$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.