Tạ Tuấn Anh [63868] Đã mua 1 khóa học
01/01/2019 11:14:59 PM

tìm nguyên hàm của hàm số

tìm nguyên hà của biểu thức x.ln(x+căn(x^2+1))

Toán Học 0 câu trả lời 558 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.