kanorkant [66280]
07/08/2019 8:55:46 AM

Tìm m để hàm số g(f(x)) đồng biến trên ...

Toán Học 1 câu trả lời 964 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 16:18 07-08-2019

Đề thi hsg đà nẵng 2019, em xem tại đây http://www.askmath.vn/cau-hoi/cho-ham-so-va-ham-so-dong-bien-tren-khoang-khi-va-chi-khi/a6397552-fb6f-441d-a696-aad6f0c24d94

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.