kanorkant [66280]
07/08/2019 10:19:04 PM

Tìm m để hàm số đồng biến trên R

Toán Học 1 câu trả lời 644 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 00:01 08-08-2019

xem bài giảng đơn điệu trên K đi em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.