Nguyễn Tuấn Phú [71387] Đã mua 4 khóa học
19/10/2019 8:57:53 AM

Tìm m để hàm số có nghiệm

  1. Cho hàm số f(x) = x^5 + 3x^3 -m.         Tìm đk của m để pt: f(3√(f(x)+m))=x^3 -m có nghiệm thuộc [1;2]
Toán Học 1 câu trả lời 624 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 11:10 19-10-2019

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.