hangvteder610 [153051] Đã mua 4 khóa học
20/02/2023 12:23:18 PM

Tìm m để hàm số có 7 điểm cực trị

Toán Học 1 câu trả lời 74 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 13:56 21-02-2023

Em có khoá học mà chả chịu cày bên xmax đi, suốt ngày đi hỏi những bài riêng lẻ vậy?

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.