Hoàng Đức Tiến [51476]
25/06/2019 12:36:23 PM

tìm m để g(x) nghịch biến. biết f'(x)

Toán Học 2 câu trả lời 488 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
vuongngaocan [16565] Đã mua 2 khóa học 21:59 02-07-2019

B nhé bạn

 

1
Lời giải
vuongngaocan [16565] Đã mua 2 khóa học 22:03 02-07-2019

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.