Hoàng Đức Tiến [51476] Đã mua 2 khóa học
25/06/2019 12:36:23 PM

tìm m để g(x) nghịch biến. biết f'(x)

Toán Học 2 câu trả lời 996 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
vuongngaocan [16565] 22:03 02-07-2019

1
Lời giải
Đã ghim
vuongngaocan [16565] 21:59 02-07-2019

B nhé bạn

 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.